Isikuandmete kaitse Eurovisiooni lauluvõistluse telefonihääletusel

{{1553508180000 | amCalendar}}
Telefonihääletus
Telefonihääletus Autor/allikas: Scanpix/Panthermedia

Alljärgnev on mõeldud Eurovisiooni lauluvõistluse telefonihääletusel osalejatele teadmiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid me telefonihääletuse ajal töötleme ning millised on teie õigused vastavalt andmekaitseseadusele.

Andmete ühistöötlejatena, me

Euroopa Ringhäälinguliit koos ERR-i ja korraldava ringhäälinguga, aadressil:

L'Ancienne-Route 17A
1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Šveits
(edaspidi: EBU)

ja

Digame GmbH, aadressil:
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Saksamaa
(edaspidi: ettevõte)

oleme kohustatud kaitsma teie isikuandmeid ja austama teie eraelu puutumatust vastavalt rakenduvatele andmekaitseseadustele, nimelt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi: GDPR) ja Saksamaa föderaalsele andmekaitseseadusele (edaspidi: BDSG). Me ei töötle teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui nendel, mis on toodud allpool.

EBU ja ettevõte täidavad konkreetset ja eraldiseisvat GDPR artiklile 26 vastavat andmete ühistöötlejate kokkulepet, mille põhipunktid on soovi korral kättesaadavad EBU ja ettevõtte asukohas.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on saadud, kui hääletate kas helistades või saates SMS-tekstisõnumi (saadetuna otse või Eurovisiooni lauluvõistluse rakenduse kaudu), kasutades oma laua- või mobiiltelefoniteenuse pakkuja loodud ühendust.

Seda tehes kogume me teilt – sõltuvalt teie asukohariigist – ainult järgmist liiki andmeid:

 • teie mobiiltelefoni number (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number);
 • telefonihääletuses osalemise kuupäev ja kellaaeg;
 • laulu, mille poolt hääletasite, järjekorranumber;
 • laua- või mobiiltelefoniteenuse pakkuja nimi;
 • võrguteenuse kasutamise lepingu liik (ettemaksukaart, lepinguline).
 • valitud makseviis ja päritolu.

Milleks teie andmeid töödeldakse (töötlemise eesmärk) ja milline on selle õiguslik alus?

Me kogume teie isikuandmeid, võttes arvesse huvide tasakaalu (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), et selgitada välja Eurovisiooni lauluvõistlusel osalevate laulude ametlik paremusjärjestus ja võitja.

Teie osalemine on vabatahtlik ja osaledes telefonihääletusel annate oma nõusoleku ülaltoodud isikuandmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:

 • Eurovisiooni lauluvõistluse ametlike tulemuste arvutamine ja väljaselgitamine vastavalt publiku antud häältele (sh teie omale)
 • Eurovisiooni lauluvõistluse hääletustulemuste koondstatistika loomine
 • koondatud ja anonüümsete tulemuste/häälte avaldamine

Kellele minu andmed edastatakse?

Telefonihääletusel osalemiseks kasutate oma telekommunikatsiooniteenuse pakkuja teenust, kes võib publikuhääletuse õigete tulemuste väljaselgitamiseks teie isikuandmeid osaliselt või tervenisti ettevõttele edastada.

Teie andmed tehakse kättesaadavaks meie ettevõtte-siseselt osakondadele, mis vajavad neid oma lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks. Samaks otstarbeks võivad andmeid saada ka meie heaks töötavad teenusepakkujad ja asendusagendid, kui nad kohustuvad järgima konfidentsiaalsuse ja ausameelsuse nõudeid. Sellisteks andmesaajateks võivad olla näiteks IT-teenuse või telekommunikatsiooniteenuse pakkujad.

Ettevõtte-välistele isikutele teie isikuandmeid ei edastata. Kuigi EBU on Eurovisiooni lauluvõistluse telefonihääletuse puhul isikuandmete kaastöötleja, ei edasta ettevõte teie isikuandmeid EBU-le. EBU-le edastatakse vaid anonüümseks muudetud andmeid, mida on tarvis eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Avaldatakse vaid koondatud ja anonüümseks muudetud andmed.

Kas andmeid edastatakse mõnele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile?

Väljaspool Saksamaad antud hääled edastatakse töötlemiseks vaid Saksamaal asuvale ettevõttele. Ühelegi kolmandale riigile teie eespoolnimetatud isikuandmeid ei edastata.

Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik meie lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks.

Kui andmeid pole lepinguliste või õiguslike kohustuste täitmiseks enam tarvis, siis tavaliselt need kustutatakse, välja arvatud juhul, kui nende edasine töötlemine on kindla ajaperioodi vältel vajalik järgmistel eesmärkidel:

 • äri- ja maksuseadustest tulenevate säilitamisnõuete täitmiseks;
 • Saksamaa äriseadustikust (HGB), maksuseadustikust (AO) ja rahapesu tõkestamise seadusest (GwG) tulenevate säilitamisnõuete täitmiseks. Neis seadustes on üldiselt sätestatud arhiveerimiseks ja dokumenteerimiseks nõutavad säilitustähtajad alates kahest kuni kümne aastani.

Millised andmekaitseõigused mul on?

Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja nõuda nende parandamist, juhul kui need on ebakorrektsed, või nende kustutamist, kui neid pole enam vaja nende eesmärkide täitmiseks, mille jaoks neid koguti ja töödeldi.

Mõnel juhul võite nõuda andmete töötlemise piiramist, andmete ülekandmist või esitada vastuväiteid andmete töötlemisele. Te saate iga meile oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Samas juhime tähelepanu sellele, et nõusoleku tagasivõtmine kohaldub ainult tulevase andmetöötluse suhtes. See ei mõjuta andmetöötlust, mis toimus enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui soovite oma õiguseid rakendada, saatke oma nõue aadressile [email protected]

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemise käigus on rikutud teie andmekaitseseadusest lähtuvaid õigusi, on teil õigus esitada kaebus teie tavapäraseks elu- või töökohariigiks oleva või õiguste rikkumiskohaks olnud EL-i kuuluva riigi andmekaitse järelevalve asutusele.

Kuidas ma saan andmekaitse spetsialistidega ühendust?

Kui teil on käesoleva dokumendi kohta küsimusi, võite võtta ühendust:

Rakenduskuupäev ja muudatused

Käesolev dokument rakendub 20. märtsist 2023.

Jätame endale õiguse käesolevat dokumenti igal ajal muuta või parandada, selle osi täiendada või kärpida.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: